توقف پذیرش دانشجو در پردیس‌های پولی؟

 

توقف پذیرش دانشجو در پردیس‌های پولی

بر اساس این آیین‌نامه به اقتدار دانشگاه‌های مجری دکتری، ارزش‌گذاری شد و همچنین برای آزمون سازمان سنجش نیز اعتبار زمانی پیش‌بینی خواهد شد که به احتمال قوی آزمون سازمان سنجش دو سال اعتبار خواهد داشت.

اخبار,اخبار دانشگاه ,سازمان سنجش

ادامه مطلب