وزیر بهداشت بر عدم گسترش بی رویه دانشکده های پزشکی تاکید کرد

دکتر سید حسن هاشمی در نشست با دانشجویان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به منظور اصلاح فرهنگ در میان دانشجویان می توان اداره خوابگاههای دانشجویی را بر عهده دانشجو گذاشت.

ادامه مطلب