اعلام نرخ وعده افطار و سحر دانشگاه شهید بهشتی؟

اعلام نرخ وعده افطار و سحر دانشگاه شهید بهشتی

نرخ هر وعده افطاری و سحری دانشگاه شهید بهشتی ۲۲ هزار ریال اعلام شده است که لازم است دانشجویان متقاضی نسبت به رزرو قبلی اقدام کنند.

ادامه مطلب