سفر هیأت بلندپایه دانشگاهی آمریکا به ایران

 

سفر هیأت بلندپایه دانشگاهی آمریکا به ایران

سرپرست یک هیأت بلندپایه دانشگاهی که اخیراً به ایران سفر کرده می‌گوید دیپلماسی علمی را آغازگر باب گفت‌گو بین دو کشور می‌داند.

اخبار,اخباردانشگاه ,   سفر هیأت بلندپایه دانشگاهی آمریکا به ایران

ادامه مطلب