شورای گسترش بازنگری ۱۵ رشته علوم انسانی را تصویب کرد؟

شورای گسترش بازنگری ۱۵ رشته علوم انسانی را تصویب کرد

وزیر علوم خبر داد که در ۱۵ رشته علوم انسانی بازنگری انجام شده و شورای گسترش آموزش عالی هم آن‌ها را تصویب کرده است.

ادامه مطلب