متولیان نظام سلامت خدمات داروسازان را نباید دست کم بگیرند

رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران در نشست خبری مراسم گرامیداشت روز داروساز که شب گذشته در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد بیان داشت : بزرگترین حرف ما عزت و شرف داروسازان کشور است که متاسفانه مورد غفلت و فراموشی مسئولین قرار گرفته و موجب شده داروسازان مهاجرت کرده و بزرگترین فرار مغزها را در این جامعه شاهد باشیم.
ادامه مطلب